วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เทคนิคสอนลูกให้ใฝ่เรียนรู้ เริ่มต้นได้ที่บ้าน‬

Sponsored Links

การปลูกฝังให้ลูกมีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในการเรียน มีชีวิตที่ดี เจอสิ่งใดที่ยากก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยใจที่เป็นสุข
ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกมีความสุขกับการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก โดยทำได้ดังนี้


 ◆ อ่านหนังสือกับลูกจนเกิดเป็นนิสัย โดยจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ชี้ชวน แนะนำ เล่านิทานให้ลูกฟัง แสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่ก็ชอบอ่านหนังสือ

◆ ให้ลูกมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงานในบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ลูกทำงานบ้านที่เหมาะสมกับวัย แบ่งสรรงานที่ลูกสามารถทำสำเร็จและปล่อยให้ลูกทำเองได้ เช่น การแต่งตัว การจัดเก็บโต๊ะอาหาร การล้างจาน

◆ ฝึกให้ลูกรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยร่วมกันจัดตารางชีวิตในแต่ละวันว่าจะใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างไร และเราจะช่วยกันทำเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เช่น การพักผ่อน การรับประทานอาหารแต่ละมื้อ การทำงานบ้าน

◆ สอนลูกทำการบ้าน โดยทำความเข้าใจกับลูกว่าการบ้านเป็นความรับผิดชอบของลูกที่จะต้องทำให้เสร็จ แต่พ่อแม่สามารถช่วยลูกทำการบ้านได้ โดยช่วยจัดตารางเวลา แล้วให้ลูกรีบทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย อย่าปล่อยทิ้งไว้นาน
ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยจัดสถานที่ที่เอื้อต่อการทำการบ้าน ให้มีความสงบ มีแสงสว่างเพียงพอ มีเครื่องเขียนอุปกรณ์พร้อมด้วย

◆ ทำให้การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสนุก น่าสนใจ มีความท้าทาย ฝึกให้ลูกรู้จักตั้งคำถามและฝึกหาคำตอบในเรื่องต่างๆ รวมถึงฝึกให้ลูกรู้จักแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิด สิ่งที่น่าเรียนรู้ไว้ด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกมาก
ที่สำคัญคือ ควรฝึกให้ลูกคิดถึงอนาคตของตัวเอง สิ่งที่ลูกคาดหวังจะสำเร็จได้ด้วยการเริ่มต้นในวันนี้ ลูกจึงควรมีส่วนในการวางแผนอนาคตของตัวเอง และสามารถตัดสินใจในบางเรื่องได้ตั้งแต่ในวัยนี้
เพียงเท่านี้ลูกและเราพ่อแม่ก็จะสนุกและมีความสุขกับการใฝ่เรียนรู้ไปด้วยกัน


EmoticonEmoticon

loading...