วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

หนังสือเล่มแรก...ที่แม่ควรอ่านให้ลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์

Sponsored Links

หนังสือทุกเล่มมีประโยชน์  แต่ใช่ว่าจะให้ประโยชน์ที่เหมือนกันทุกประการ  การอ่านหนังสือนั้นถือเป็นการเรียกสมาธิได้อย่างหนึ่ง  ได้ฝักทั้งทักษะการอ่าน การสะกดคำ และการคิดวิเคราะห์ แต่เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าหนังสือเล่มไหนที่จะอ่านแล้วทำให้ลูกเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์            “อยากให้เด็กฉลาดด้านไหนควรเลือกหนังสือด้านนั้นให้เด็ก”  ซึ่งการปลูกฝังการอ่านตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อพัฒนาการของลูกน้อย  เพราะเมื่อแม่อ่านหนังสือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคืออารมณ์ร่วมไปกับหนังสือ  เช่นการเลือกหนังสือเพื่อสร้างความสนุกสนาน เมื่อแม่อ่านหนังสือก็จะมีอารมณ์ดี สนุกสนาน ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใส ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ให้รู้สึกเบิกบานสนุกสนานไปด้วยเช่นกัน 

            นอกจากนี้แม่อาจเลือกหนังสือประเภท ธรรมะ หรือบทสวดมนต์  เพราะการอ่านหนังสือประเภทนี้จะทำให้จิตใจเกิดความผ่องใส จิตบริสุทธิ์  รวมไปถึงทำให้รู้จักความดีความชั่ว  แยกแยะถูกผิดได้   ส่งผลให้ลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์สามารถซึมซับสิ่งที่แม่สื่อสารทางจิตใจต่อลูกน้อยได้

            หนังสือภาพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณแม่วัยใสจะสามารถหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นหนังสือที่สื่อสารและพัฒนาการสมองของลูกน้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เนื่องจากหนังสือภาพเป็นหนังสือที่ไม่มีคำบรรยายการอ่านหนังสือภาพนั้นต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  และนั่นทำให้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกน้อยได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

            ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่จะเลือกหนังสือประเภทไหนที่จะนำไปสู่พัฒนาการทางสมองให้แก่ลูกน้อย  ซึ่งต่อไปจะมีการนำความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อพัฒนาการสมองของลูกน้อยในช่วง 0 – 6 ปี  และช่วง 6 – 9 ปีกันต่อไป ว่าอ่านอย่างไรจะสามารถ “เปลี่ยน” ลูกน้อยได้……


EmoticonEmoticon

loading...