วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

ลูกน้อยได้อะไรจากการอ่านหนังสือ ?

Sponsored Links

เราคงคิดว่าลูกจะได้อะไรกับการอ่านหนังสือของพ่อ หรือแม่ในขณะที่อยู่ในครรภ์  เพราะการที่พ่อแม่อ่านหนังสือในขณะที่ลูกยังไม่สามารถสื่อสารกับแม่ได้ถึงแม้จะอยู่ในท้องนั้น  แต่เราควรรับรู้ว่า “การอ่านหนังสือ” คือสิ่งมหัศจรรย์ และจะปลูกฝังลูกให้รักการอ่านได้เป็นอย่างดี 

ภาพประกอบ - http://time.com/3667247/reasons-read-real-book/

เพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาสิ่งที่ลูกจะได้จากการอ่านหนังสือของพ่อแม่กันเถอะ

1.    ได้ “ความคุ้นชิน” ในการอ่านนั้นคนที่ชินต่อการอ่าน เมื่อพบเห็นหนังสือทั่วไปอาจหยิบขึ้นมาอ่านด้วยความคุ้นชิน แต่บางคนมักอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจ และชอบเท่านั้น  แต่หากเราปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในท้องจะทำให้ลูก “รักที่อ่าน” เมื่อเขาเติบโตมา
2.    ได้ “สมาธิ” เพราะการอ่านต้องใช้สมาธิการอ่านออกเสียง หรือแม้กระทั่งอ่านในใจซึ่งเป็นการเรียกสมาธิได้แตกต่างกัน  บางคนอ่านในใจทำให้เกิดสมาธิได้มาก แต่บางคนการเรียกสมาธิของตนเองผ่านการอ่านออกเสียง เพราะอายตนะจะจดจ่ออยู่กับหนังสือ และการออกเสียง  ลูกน้อยซึ่งอยู่ในครรภ์แม่จึงรับรู้ไปพร้อมๆกับแม่ที่ปฏิบัติการอ่านในขณะนั้น
3.    ได้เข้าใจภาษาที่ถูกต้อง รวมถึงการรวมคำ ผสมคำ  ถึงแม้ลูกน้อยจะยังไม่สามารถทำได้แต่การรับรู้เพื่อเป็นการ “ปลูกฝัง” สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกน้อยเข้าใจภาษาได้ง่ายขึ้นหลังจากคลอดออกมา
4.    ช่วยกระตุ้นจินตนาการและความตื่นเต้นให้กับลูก  แม่บางคนอาจมีทักษะในการอ่านที่โด่ดเด่น แตกต่างกันออกไป นอกจากลูกจะได้เรื่องของภาษาแล้ว หากพ่อแม่ที่อ่านหนังสือจินตนาการตามหนังสือที่อ่านจะทำให้ลูกรับรู้ได้ถึงจินตนาการเหล่านั้น ทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการด้านจินตนาการได้อีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้ว เราจะมาเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังกันได้หรือยัง...


EmoticonEmoticon

loading...